Черговість задоволення кредиторських вимог

На сьогоднішній день задовольняються кредиторські вимоги третьої черги – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Після погашення вимог кредиторів третьої черги кошти, які будуть одержані в результаті ліквідації та реалізації майна ПАТ “РЕАЛ БАНК”, будуть спрямовуватися на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”:

4) вимоги вкладників-фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності);

7) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

8) вимоги за субординованим боргом.