АРХІВ НОВИН (до 13.05.2015 р.)

 

 

 


 

Оголошення


про безпосередній продаж активів ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує безпосередній продаж майна ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: банківське обладнання, меблі, комп’ютерна техніка та інші основні засоби.

За інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34. тел. (057) 766-19-57 в робочі дні з 10.00 до 16.30 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 15.45)

З покупцем укладається договір куплі-продажу. Кошти покупцем перераховуються на накопичувальний рахунок або вносяться готівкою в касу банку не пізніше наступного дня після укладання договору.

Придбане майно вивозиться покупцем самостійно зі складу банку та поверненню не підлягає.
Перелік активів.


13.05.2015

Оголошення


Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу в електронній формі на товарній біржі «ПОЛОНЕКС» (м. Київ) активів, що обліковуються на балансі банку

Аукціон відбудеться 28 травня 2015 року на сайті ТБ “ПОЛОНЕКС” об 11.00
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на сайті ТБ “ПОЛОНЕКС” починаючи з 13 травня 2015 року.
Кінцевий термін прийому заяв (за три робочі дні до дати проведення аукціону) – 22 травня 2015 року, 16.00.
Повний текст оголошення.


14.04.2015

Звіт емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Повний текст звіту.


07.04.2015

Оголошення


Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на Товарній біржі «Електронні торги України» активів, що обліковуються на балансі банку

Повний текст оголошення.


19.03.2015

Оголошення


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК» оголошує конкурс з реалізації майна банку іншим фінансовим установам шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами, та договорами забезпечення виконання зобов’язань

Повний текст оголошення.


03.03.2015

Оголошення


Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на товарній біржі «ПОЛОНЕКС» (м. Київ) активів, що обліковуються на балансі банку

Повний текст оголошення.


03.03.2015

Оголошення

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) активів, що обліковуються на балансі банку


Лот №1: основні засоби в кількості 1380 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби та авторські фото в обрамленні.
Місцезнаходження лота №1: Київська обл., Обухівський р-н, с. Дерев’яна, вул. Молодіжна, буд. 10Г/1.
Початкова ціна лота №1: 1597159,93 грн. (один мільйон п’ятсот дев’яносто сім тисяч сто п’ятдесят дев’ять гривень 93 копійки), з урахуванням ПДВ.
Лот №2: основні засоби в кількості 119 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби.
Місцезнаходження лота №2: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125/2; м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 39.
Початкова ціна лота №2: 109091,64 грн. (сто дев’ять тисяч дев’яносто одна гривня 64 копійки), з урахуванням ПДВ.
Лот №3: основні засоби в кількості 2050 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби.
Місцезнаходження лота №3: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6; м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34; м. Харків, вул. Очаківська, буд. 54; м. Харків, проспект Леніна, буд. 43.
Початкова ціна лота №3: 1927439,04 грн. (один мільйон дев’ятсот двадцять сім тисяч чотириста тридцять дев’ять гривень 04 копійки), з урахуванням ПДВ.
Лот №4: основні засоби в кількості 142 одиниць, а саме: картини та авторські фото в обрамленні.
Місцезнаходження лота №4: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6.
Початкова ціна лота №4: 447728,40 грн. (чотириста сорок сім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ.
Перелік активів, що включені до складу лотів №№1-4, розміщено на сайті ТБ «УТСБ» http://www.utsb.kiev.ua.
Початкова ціна лотів №№2, 4 зменшена на 30%.
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 609,00 грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.
Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота:
лот №1 – 159715,99 грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятнадцять гривень 99 копійок), без ПДВ;
лот №2 – 10909,16 грн. (десять тисяч дев’ятсот дев’ять гривень 16 копійок), без ПДВ;
лот №3 – 192743,90 грн. (сто дев’яносто дві тисячі сімсот сорок три гривні 90 копійок), без ПДВ;
лот №4 – 44772,84 грн. (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят дві гривні 84 копійки), без ПДВ.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із гарантійного внеску переможця аукціону).
2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» №2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» у м. Києві, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037. Призначення платежу:
– реєстраційний внесок (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ;
– гарантійний внесок по лоту №_ (ПІБ та ідентифікаційний номер покупця), без ПДВ.
3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.
5. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном (050) 810-41-80.
Аукціон відбудеться 18 березня 2015 року об 11.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати публікації цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.
Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) – 13 березня 2015 року, 16.00.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.
Перелік активів


Оголошення

“Товарна Біржа “Електронні торги України”
(Продаж арештованого майна, майна банкрутів, заставного майна)

19.02.2015

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на Товарній біржі
«Електронні торги» активів, що обліковуються на балансі банку

№ лоту Найменування активу

Оціночна вартість (з ПДВ), грн.

Гарантійний внесок/ грн (в т.ч. ПДВ)
123067 Банкомат ProCash 2050, 3 од. 84903.60 8490.36
123094 Банкомат РroCash 2000хе, 2 од. 95940.00 9594.00
123214 Банкомат ProCash 2050xe, 3 од. 98725.20 9872.52
123216 Банкомат ProCash 2050xe, 3 од. 100724.40 10072.44
123220 Банкомат РroCash 2000хе, 2 од. 45684.00 4568.40
123230 Банкомат ProCash 2050xe, 2 од. 71902.80 7190.28
123231 Банкомат ProCash 2050xe, 2 од. 74290.80 7429.08
123248 меблі, 2 од. 20830.80 2083.08
123249 меблі, 4 од. 2160.00 216.00
123250 меблі, 11 од. 27702.80 2770.28


– Покупцю в обов’язковому порядку потрібно ознайомитися з станом майна до подачі заявки на участь в аукціоні.


– Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу.

Час проведення аукціону: з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 10.03.2015 року.


Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5
хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку,
якщо учасником було внесено пропозицію, щодо вартості майна
менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не
буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): https://tbetu.com.ua

Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 05.03.2015 о 17 год. 00 хв.


З детальним описом лотів та умов проведення аукціону можна ознайомитись на веб-сайті Організатора, використовуючи вищенаведений унікальний номер лоту.
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні приймає “Правила проведення торгів (аукціону) з продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації” та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті Організатора аукціону.
Переможець зобов’язаний сплатити ТБ «Електронні торги України» винагороду за проведення аукціону.

Розмір реєстраційного внеску становить 17 грн. 00 коп.


Реєстраційні та гарантійні внески учасники аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «Електронні торги України»: код ЄДРПОУ 25219107, п/р 26005010084881 в ПАТ КБ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО: 322313.

Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота.


Переможець аукціону повинен затвердити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 календарних днів з дня наступного після закінчення аукціону. Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «РЕАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 14360721; н/р. № 32071178900 в Управлінні Національного банку України в Харкiвськiй області; код банку 351447.
За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харкiв, вул. 23 Серпня, 34, тел. роб. (057) 766-19-57, моб. (050) 810-41-80.
Організатор аукціону: ТБ “Електронні торги України”, ЄДРПОУ: 25219107, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 7 оф. 3, тел. (044) 537-22-82, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) проводиться на веб-сайті Організатора: https://tbetu.com.ua починаючи з дня публікації цього оголошення.

 


Оголошення

Аукціон з реалізації
майна банку

12.02.2015

    Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на Товарній біржі  «Електронні торги» активів, що обліковуються на балансі банку

 

лоту Найменування активу

Оціночна вартість (з ПДВ), грн.

Гарантійний внесок/ грн (в т.ч. ПДВ)
122775 Лічильники банкнот 33232.80 3323.28
  • Покупцю в обов’язковому порядку потрібно ознайомитися з станом майна до подачі заявки на участь в аукціоні.

  • Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу.

Час проведення аукціону: з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 26.02.2015 року.

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію, щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): https://tbetu.com.ua
Кінцевийстрок прийняття заявок на участь: 24.02.2015 о 17 год. 00 хв.

З детальним описом лотів та умов проведення аукціону можна ознайомитись на веб-сайті Організатора, використовуючи вищенаведений унікальний номер лоту.

Умови продажу:

Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні приймає “Правила проведення торгів (аукціону) з продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації” та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті Організатора аукціону.

Переможець зобов’язаний сплатити ТБ «Електронні торги України» винагороду за проведення аукціону.

Розмір реєстраційного внеску становить 17 грн. 00 коп.

Реєстраційні та гарантійні внески учасники аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ
«Електронні торги України»: код ЄДРПОУ 25219107,
п/р 26005010084881 в ПАТ “Державний еспортно-імпортний банк України”, МФО 322313 

Крок аукціону 0,5 % від початкової ціни лота.

Переможець аукціону повинен затвердити протокол, підписати договір купівлі-продажу
придбаного активу та провести повний розрахунок з 
продавцем протягом 10 календарних днів
з дня наступного після закінчення аукціону.

Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «РЕАЛ БАНК»код ЄДРПОУ 14360721; н/р. № 32071178900 в Управлінні Національного банку України в Харкiвськiй області; код банку 351447.

За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «РЕАЛ БАНК» за адресою:

м. Харкiв, вул. 23 Серпня, 34,

тел. роб. (057) 766-19-57, моб. (050) 810-41-80.

Організатор аукціону: ТБ “Електронні торги України”, ЄДРПОУ: 25219107, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного буд. 7 оф. 3, тел. (044) 537-22-82, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

 Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) проводиться на веб-сайті
Організатора: https://tbetu.com.ua починаючи з  дня публікації цього оголошення.


 

Оголошення

Аукціон з реалізації
майна банку

12.02.2015

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує аукціон з продажу на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ)
активів, що обліковуються на балансі банку

Лот №1: основні засоби в кількості 1380 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №1: Київська обл., Обухівський р-н, с. Дерев’яна, вул. Молодіжна, буд. 10Г/1.

Початкова ціна лота №1: 1597159,93 грн. (один мільйон п’ятсот дев’яносто сім тисяч сто п’ятдесят дев’ять гривень 93 копійки), з
урахуванням ПДВ.

Лот №2: основні засоби в кількості 119 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби.

Місцезнаходження лота №2:
м.Донецьк, вул. Артема, буд. 125/2; м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 39.

Початкова ціна лота №2: 155845,19 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот сорок п’ять гривень 19 копійок), з урахуванням ПДВ.


Лот №3:
основні засоби в кількості 2358 одиниць, а саме: офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні засоби.

Місцезнаходження лота №3м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6; м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 7; м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34; м. Харків, вул.Очаківська, буд. 54; м. Харків, проспект Леніна, буд. 43.

Початкова ціна лота №3: 2039508,38 грн. (два мільйони тридцять дев’ять тисяч п’ятсот вісім гривень 38 копійок), з урахуванням ПДВ.

Лот №4: основні засоби в кількості 142 одиниць, а саме: картини та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №4м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6.

Початкова ціна лота №4: 639612,00 грн. (шістсот тридцять дев’ять тисяч шістсот дванадцять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Перелік активів, що включені до складу лотів
№№1-4, розміщено на сайті ТБ «УТСБ»
http://www.utsb.kiev.ua.

Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 609,00 грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота:

лот №1 – 159715,99 грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятнадцять гривень 99 копійки), без ПДВ;

лот №2 – 15584,52 грн. (п’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири гривні 52 копійки), без ПДВ;

лот №3 – 203950,84 грн. (двісті три тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 84 копійок), без ПДВ;

лот №4 – 63961,20 грн. (шістдесят три тисячі дев’ятсот шістдесят одна гривня 20 копійок), без ПДВ.

Умови продажу:

1. Кожний учасник аукціону укладає договір  з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із гарантійного внеску переможця аукціону).

2. Реєстраційні та гарантійні внески учасників аукціону вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» №2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» м. Києва, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037
.

3.Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

4. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.

5.Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном (050) 810-41-80.

Аукціон відбудеться 26 лютого 2015 року о 15.00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати публікації цього оголошення
в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) – 20 лютого 2015 року, 16.00.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК»                    А.В. Федорченко


 

Оголошення

Конкурс з реалізації
майна банку

03.02.2015


Публічне акціонерне товариство «РЕАЛ БАНК» оголошує конкурс з
реалізації майна банку іншим фінансовим установам шляхом відступлення
прав вимоги за кредитними договорами, та договорами забезпечення
виконання зобов’язань

1). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії
№4188/09-2-06 від 01.08.2008 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«ХЗБМ АСТОР», та договорами забезпечення за договором про надання
кредитної лінії №4188/09-2-06 від 01.08.2008 р. Кредитна заборгованість
– 901281,59 грн. Дата закінчення договору – 30.07.2014 р.

2). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №1425/09-2-08
від 31.03.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «ХЗБМ АСТОР»,
та договорами забезпечення за договором про надання кредитної лінії
№1425/09-2-08 від 31.03.2011 р. Кредитна заборгованість – 1521917,78
грн. Дата закінчення договору – 29.03.2015 р.

3). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №450/09-2-08
від 02.02.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «ХЗБМ АСТОР»,
та договорами забезпечення за договором про надання кредитної лінії
№450/09-2-08 від 02.02.2011 р. Кредитна заборгованість – 2199342,42
грн. Дата закінчення договору – 30.01.2015 р.

4). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №4064/09-2-08
від 02.09.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «ІКОН-ТРЕЙД»,
та договором забезпечення за договором про надання кредитної лінії
№4064/09-2-08 від 02.09.2011 р. Кредитна заборгованість – 3005591,97
грн. Дата закінчення договору – 28.08.2014 р.

5). Право вимоги за договором про надання овердрафту №466/09-2-08 від
28.03.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«ЕНЕРГОІНВЕСТПРОЕКТ». Кредит без забезпечення. Кредитна заборгованість
– 1874663,78 грн. Дата закінчення договору – 27.03.14 р.

6). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №482/09-2-08
від 29.03.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПІВДЕНЬ», та договором забезпечення за
договором про надання кредитної лінії №482/09-08 від 29.03.2013 р.
Кредитна заборгованість – 5055567,12 грн. Дата закінчення договору –
28.03.2014 р.

7). Право вимоги за договором про надання овердрафту №1232/09-2-08 від
29.07.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «АГРО-НАФТА-ТРАНС»,
та договором забезпечення за договором про надання овердрафту
№1232/09-2-08 від 29.07.2013 р. Кредитна заборгованість – 221293,19
грн. Дата закінчення договору – 28.07.14 р.

8). Право вимоги за договором про надання овердрафту №815/09-2-08 від
01.06.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС», та
договором забезпечення за договором про надання овердрафту №815/09-2-08
від 01.06.2013 р. Кредитна заборгованість – 597553,92 грн. Дата
закінчення договору – 30.05.14 р.

9). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №92 від
13.08.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Лутара Трейд», та
договором забезпечення за договором про надання кредитної лінії №92 від
13.08.2013 р. Кредитна заборгованість – 1798553,37 грн. Дата закінчення
договору – 12.08.2014 р.

10). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №73 від
10.02.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Лутара», та
договорами забезпечення за договором про надання кредитної лінії №73
від 10.02.2011 р. Кредитна заборгованість – 7974525,47 грн. Дата
закінчення договору – 07.02.2014 р.

11). Право вимоги за договором про надання кредитної лінії
№Ф-941/09-2-08 від 04.03.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та
фізичною особою Мінаєвим Володимиром Олександровичем, та договором
забезпечення за договором про надання кредитної лінії №Ф-941/09-2-08
від 04.03.2011 р. Кредитна заборгованість – 317690,96 грн. Дата
закінчення договору – 27.02.2014 р.

12). Право вимоги за кредитним договором №ФС-1851/09-2-09 від
10.10.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та фізичною особою Олешко
Анастасією Олегівною. Кредит без забезпечення. Кредитна заборгованість
– 99562,48 грн. Дата закінчення договору – 09.10.2018 р.

13). Право вимоги за договором овердрафту №ФС-783/09-2-09 від
22.05.2013 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та фізичною особою
Марінченко Андрієм Валерійовичем. Кредит без забезпечення. Кредитна
заборгованість – 104069,31 грн. Дата закінчення договору – 21.05.2014 р

Об’єкти №№5-13 виставляються на перший конкурс, об’єкти №№1-4 –
повторний конкурс.

Місцезнаходження об’єктів продажу №№1-13: 61072, м. Харків, вул. 23
Серпня, буд. 34.
Умови конкурсу:

1. Конкурс проводиться окремо щодо кожного об’єкта продажу.

2. Учасниками конкурсу можуть бути фінансові установи (банки та
небанківські фінансові установи – юридичні особи, крім кредитних
спілок).

3. Конкурс щодо об’єктів №№1-4 відбудеться за наявності одного
учасника, об’єктів №№5-13 – за наявності двох учасників.

4. З переможцем конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії
укладається договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами,
та договорами забезпечення виконання зобов’язань.

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

Ознайомлення з документацією проводиться у робочі дні з 09.00 до 18.00
(крім святкових та вихідних), в п’ятницю до 17.00 години, за адресою:
м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34.

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня,
буд. 34, номер телефону (057) 766-19-59, працює щодня з 09.00 до 18.00
(крім святкових та вихідних), в п’ятницю до 17.00 години.

Прийом заяв та конкурсної документації на участь у конкурсі буде
проводитись починаючи з 03 лютого 2015 року в робочі дні з 09.00 до
17.00 (у п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського,
51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі – 12 лютого 2015
року, до 17.00 години.

Конкурсна пропозиція подається в день проведення конкурсу в
запечатаному непрозорому конверті з написом «Конкурсна пропозиція».

Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації,
що додається до заяви, розміщено на сторінці
http://www.utsb.kiev.ua/ukr/news.

Конкурс відбудеться за наявності заяв 19 лютого 2015 року о 12.45 за
адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34. Реєстрація прибуття
учасників конкурсу розпочинається за одну годину до початку конкурсу та
завершується за 15 хвилин до оголошеного часу початку проведення
конкурсу.
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» A.В.Федорченко


 

Оголошення

15.01.2014

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на

ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує
повторний аукціон (другі торги) з продажу на товарній біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ) активів, що
обліковуються на балансі банку

Лот №1:основні засоби в кількості 1475 одиниць, а саме:
офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші
основні засоби та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №1:Київська обл., Обухівський р-н, с.
Дерев’яна, вул. Молодіжна, буд. 10Г/1.

Початкова ціна лота №1: 1629246,73 грн. (один мільйон шістсот
двадцять дев’ять тисяч двісті сорок шість гривень 73 копійки), з
урахуванням ПДВ.

Лот №2: основні засоби в кількості 119 одиниць, а саме: офісна
та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні
засоби.

Місцезнаходження лота №2: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125/2;
м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 39.

Початкова ціна лота №2: 155845,19 грн. (сто п’ятдесят п’ять
тисяч вісімсот сорок п’ять гривень 19 копійок), з урахуванням ПДВ.

Лот №3: основні засоби в кількості 2584 одиниць, а саме: офісна
та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші основні
засоби.

Місцезнаходження лота №3: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6;
м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 7; м. Харків, вул. 23 Серпня,
буд. 34; м. Харків, вул. Очаківська, буд. 54; м. Харків, проспект
Леніна, буд. 43.

Початкова ціна лота №3: 2138143,58 грн. (два мільйони сто
тридцять вісім тисяч сто сорок три гривні 58 копійок), з урахуванням
ПДВ.

Лот №4: основні засоби в кількості 147 одиниць, а саме: картини
та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №4: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6.

Початкова ціна лота №4: 641343,60 грн. (шістсот сорок одна тисяч
триста сорок три гривні 60 копійок), з урахуванням ПДВ.

Перелік активів, що включені до складу лотів №№1-4, розміщено на сайті
ТБ «УТСБ» http://www.utsb.kiev.ua.
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 609,00
грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота:

лот №1 – 162924,67 грн. (сто шістдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять
чотири гривні 67 копійок), без ПДВ;

лот №2 – 15584,52 грн. (п’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири
гривні 52 копійки), без ПДВ;

лот №3 – 213814,36 грн. (двісті тринадцять тисяч вісімсот чотирнадцять
гривень 36 копійок), без ПДВ;

лот №4 – 64134,36 грн. (шістдесят чотири тисячі сто тридцять чотири
гривні 36 копійок), без ПДВ.

Умови продажу:

1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та
зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду
за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із
гарантійного внеску переможця аукціону).

2. Реєстраційні та гарантійні внески учасників аукціону вносяться на
поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»
№2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» м. Києва, МФО: 300205,
код ЄДРПОУ: 32069037.

3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

4. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.

5. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу,
покладаються на покупця – переможця аукціону.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна
щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням,
попередньо зателефонувавши за телефоном (050) 810-41-80.

Повторний аукціон (другі торги) відбудеться 30 січня 2015 року об
11.00
за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Прийом заяв на участь у повторному аукціоні (других торгах) буде
проводитись починаючи з дати публікації цього оголошення
в робочі
дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул.
Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати
проведення аукціону) – 26 січня 2015 року, 17.00.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону:
01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044)
482-07-42.
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» A.В.Федорченко

Оголошення про зміну
уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК»

17.12.2014


У зв’язку з призначенням провідного професіонала з питань
врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури
тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання
неплатоспроможності банків Кадирова Владислава Володимировича
уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –
Фонд) на здійснення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ «ПРАЙМ-БАНК», рішенням виконавчої дирекції Фонду № 146
з 17.12.2014 повноваження уповноваженої особи на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721;
МФО 351588; місцезнаходження: пр-т Леніна, 60, м. Харків, 61072.)
передано провідному професіоналу з питань врегулювання
неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової
адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання
неплатоспроможності банків Федорченку Андрію Володимировичу.

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» A.В.Федорченко

Оголошення

16.12.2014


Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» оголошує
аукціон з продажу на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (м. Київ) активів, що обліковуються на балансі банку

Лот №1: основні засоби в кількості 1475 одиниць, а саме:
офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші
основні засоби та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №1: Київська обл., Обухівський р-н, с.
Дерев’яна, вул. Молодіжна, буд. 10Г/1.

Початкова ціна лота №1: 1629246,73 грн. (один мільйон шістсот
двадцять дев’ять тисяч двісті сорок шість гривень 73 копійки), з
урахуванням ПДВ.

Лот №2: основні засоби в кількості 119 одиниць, а саме:
офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші
основні засоби.

Місцезнаходження лота №2: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125/2;
м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 39.

Початкова ціна лота №2: 155845,19 грн. (сто п’ятдесят п’ять
тисяч вісімсот сорок п’ять гривень 19 копійок), з урахуванням ПДВ.

Лот №3: основні засоби в кількості 2584 одиниць, а саме:
офісна та комп’ютерна техніка, банківське обладнання, меблі, інші
основні засоби.

Місцезнаходження лота №3: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6;
м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 7; м. Харків, вул. 23 Серпня,
буд. 34; м. Харків, вул. Очаківська, буд. 54; м. Харків, проспект
Леніна, буд. 43.

Початкова ціна лота №3: 2138143,58 грн. (два мільйони сто
тридцять вісім тисяч сто сорок три гривні 58 копійок), з урахуванням
ПДВ.

Лот №4: основні засоби в кількості 147 одиниць, а саме:
картини та авторські фото в обрамленні.

Місцезнаходження лота №4: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 6.

Початкова ціна лота №4: 641343,60 грн. (шістсот сорок одна тисяч
триста сорок три гривні 60 копійок), з урахуванням ПДВ.

Перелік активів, що включені до складу лотів №№1-4, розміщено на
сайті ТБ «УТСБ» http://www.utsb.kiev.ua

Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 609,00
грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота:

лот №1 – 162924,67 грн. (сто шістдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять
чотири гривні 67 копійок), без ПДВ;

лот №2 – 15584,52 грн. (п’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири
гривні 52 копійки), без ПДВ;

лот №3 – 213814,36 грн. (двісті тринадцять тисяч вісімсот чотирнадцять
гривень 36 копійок), без ПДВ;

лот №4 – 64134,36 грн. (шістдесят чотири тисячі сто тридцять чотири
гривні 36 копійок), без ПДВ.

Умови продажу:

1. Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні та
зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду
за проведення аукціону (шляхом вирахування суми винагороди із
гарантійного внеску переможця аукціону).

2. Аукціонні торги щодо лотів №№1-4 відбудуться за наявності двох
учасників.

3. Реєстраційні та гарантійні внески учасників аукціону вносяться на
поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»
№2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» м. Києва, МФО: 300205,
код ЄДРПОУ: 32069037.

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

5. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.

6. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном (050) 810-41-80.

Аукціон відбудеться 30 грудня 2014 року о 15.00 за адресою:
01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з
дати публікації цього оголошення
в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у
п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс
11, тел./факс (044) 482-07-42.

Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) – 26 грудня 2014 року, 16.00.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» _____________________________ В.В.Кадиров

ОГОЛОШЕННЯ

04.12.2014

Публічне акціонерне товариство «РЕАЛ БАНК» оголошує конкурс з
реалізації майна банку іншим фінансовим установам шляхом відступлення
прав вимоги за кредитними договорами, та договорами забезпечення
виконання зобов’язань

 

1) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії № 4188/09-2-06
від 01.08.2008 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «ХЗБМ АСТОР»,
та договорами забезпечення за договором про надання кредитної лінії №
4188/09-2-06 від 01.08.2008 р. Кредитна заборгованість – 901281,59 грн.
Дата закінчення договору – 30.07.2014 р.

2) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №
1425/09-2-08 від 31.03.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«ХЗБМ АСТОР», та договорами забезпечення за договором про надання
кредитної лінії № 1425/09-2-08 від 31.03.2011 р. Кредитна
заборгованість – 1521917,78 грн. Дата закінчення договору – 29.03.2015
р.

3) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №
450/09-2-08 від 02.02.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«ХЗБМ АСТОР», та договорами забезпечення за договором про надання
кредитної лінії № 450/09-2-08 від 02.02.2011р. Кредитна заборгованість
– 2199342,42 грн. Дата закінчення договору – 30.01.2015 р.

4) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №
4064/09-2-08 від 02.09.2011 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ
«ІКОН-ТРЕЙД», та договором забезпечення за договором про надання
кредитної лінії № 4064/09-2-08 від 02.09.2011 р. Кредитна
заборгованість – 3005591,97 грн. Дата закінчення – 28.08.2014 р.

5) Право вимоги за кредитним договором № ФС-186/09-2-09 від
17.02.2012 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та фізичною особою
Мартинець Наталією Яківною, та договором забезпечення за кредитним
договором № ФС-186/09-2-09 від 17.02.2012 р.. Кредитна заборгованість –
192817,28 грн. Дата закінчення договору – 15.02.2017 р.

6) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №
ФС-1935/09-2-07 від 25.05.2007 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та
фізичною особою Міненко Іриною Вікторівною, та договором забезпечення
за договором про надання кредитної лінії № ФС-1935/09-2-07 від
25.05.2007 р. Кредитна заборгованість – 16578,63 доларів США. Дата
закінчення договору – 23.05.2016 р.

7) Право вимоги за договором про надання кредитної лінії №
Ф-2483/09-2-06 від 21.04.2010 р., укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та
фізичною особою Полозковою Раїсою Яківною, та договором забезпечення за
договором про надання кредитної лінії № Ф-2483/09-2-06 від 21.04.2010
р. Кредитна заборгованість – 5659339,85 грн. Дата закінчення договору –
20.04.2017 р.

Об’єкти №№1-7 виставляються на перший конкурс.

Місцезнаходження об’єктів продажу №№1-7: 61072, м. Харків,
вул. 23 Серпня, буд. 34.

Умови конкурсу:

1. Конкурс проводиться окремо щодо кожного об’єкта продажу.

2. Учасниками конкурсу можуть бути фінансові установи (банки та
небанківські фінансові установи – юридичні особи, крім кредитних
спілок).

3. Конкурс щодо об’єктів №1-7 відбудеться за наявності двох
учасників.

4. З переможцем конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії
укладається договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами,
та договорами забезпечення виконання зобов’язань.

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

Ознайомлення з документацією проводиться у робочі дні з 9.00
до 18.00 (крім святкових та вихідних), в п’ятницю до 17.00 години, за
адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34.
Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня,
буд. 34, номер телефону (057) 766-19-59, працює щодня з 9.00 до 18.00
(крім святкових та вихідних), в п’ятницю до 17.00 години.

Прийом заяв та конкурсної документації на участь у конкурсі буде
проводитись починаючи з 02 грудня 2014 року
в робочі дні з 09.00 до
17.00 (у п’ятницю – до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Воровського,
51, офіс 11. (тел./факс (044) 482-07-42).

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі – 16 грудня
2014 року, до 17.00 години.

Конкурсна пропозиція подається в день проведення конкурсу в запечатаному непрозорому конверті з написом «Конкурсна пропозиція».
Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації, що додається до заяви, розміщено на сторінці http://www.utsb.kiev.ua/ukr/news.

Конкурс відбудеться за наявності заяв 24 грудня 2014 року о 12.45
за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 34. Реєстрація прибуття учасників конкурсу розпочинається за одну годину до початку конкурсу та завершується за 15 хвилин до оголошеного часу початку проведення конкурсу.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК»                              Кадиров В.В.


 

ДО УВАГИ ПОТЕНЦІЙНИХ
ПОКУПЦІВ МАЙНА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»

18.11.2014

Керуючись статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», повідомляємо про початок безпосереднього продажу майна ПАТ «РЕАЛ БАНК» юридичним та/або фізичним особам.

Потенційні покупці майна ПАТ «РЕАЛ БАНК» можуть ознайомитися з переліком майна ПАТ «РЕАЛ БАНК», яке пропонується на продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі, за адресою: 61072, м.
Харків, вул. 23 Серпня, 34 (приміщення ПАТ «РЕАЛ БАНК») щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 17.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (057) 766-19-53 або за повідомленням на електронну адресу:
irina@real-bank.com.ua.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Кадиров В.В.


 

До уваги кредиторів
ПАТ ”РЕАЛ БАНК”!

22.08.2014

Розпочато задоволення вимог кредиторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» 21 серпня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) було затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (далі – Реєстр).
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК») Кадировим В.В. (далі – уповноважена особа) розпочато адоволення вимог кредиторів даного банку.

На сьогоднішній день задовольняються кредиторські вимоги третьої черги – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після погашення вимог кредиторів третьої черги кошти, які будуть одержані в результаті ліквідації та реалізації майна ПАТ “РЕАЛ БАНК”, будуть спрямовуватися на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”:

4)вимоги вкладників-фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;
5)вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
6)вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності);
7)інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
8)вимоги за субординованим боргом.

Інформація за тел. ( 057) 766-19-56.

Графік роботи банку з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00 год.,
п’ятниця з 09:00 до 17:00 год.


 

Оголошення про
затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «РЕАЛ БАНК»

22.08.2014

Повідомляємо, що керуючись частиною третьою статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 21 серпня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол № 182/14).

Кредитори можуть звернутись за отриманням довідки щодо акцептування їх кредиторських вимог за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня 34, 61072.

Довідкова інформація за номером інформаційного центру ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 0 800-214-014.

Графік роботи банку з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00 год., п’ятниця з 09:00 до 17:00 год.


 

Оголошення:

22.05.2014

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 21.05.2014 № 34 про початок здійснення процедури
ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК») та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» – провідного юрисконсульта відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду Кадирова Владислава
Володимировича
з 21.05.2014 по 20.05.2015.

Реквізити ПАТ «РЕАЛ БАНК»: код за ЄДРПОУ 14360721;
МФО 351588; місцезнаходження: пр-т Леніна, 60, м. Харків, 61072.

Для отримання коштів вкладники ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 28.05.2014 по 09.07.2014 включно можуть звертатись до установ банку-агента Фонду Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі – АТ «УкрСиббанк»). Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Відшкодування вкладникам ПАТ «РЕАЛ БАНК», які з будь-яких причин не звернуться до банку-агента Фонду в період з 28.05.2014 по 09.07.2014, здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам необхідно звернутись до АТ «УкрСиббанк» та пред’явити паспорт і документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
Відшкодування також виплачуватимуться іншим особам на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно звернутися до ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за адресою: пр-т Леніна, 60, м. Харків, 61072. Контактні телефони: 0 800-214-014.

Довідкова інформація за номерами інформаційного центру ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 0 800-214-014 та «гарячої лінії» Фонду: 0 800-308-108.

Адреса Фонду: б-р Т.Шевченка, 33-Б, м. Київ, 01032; www.fg.gov.ua. Сайт АТ УкрСиббанк» — www.ukrsibbank.com. Інформаційний центр АТ «УкрСиббанк» — 0 800 505 800, (044) 590 06 90.

Перелік філій та відділень АТ «УкрСиббанк».


 

До уваги вкладників ПАТ «РЕАЛ БАНК»

13.05.2014

У зв’язку з тим, що в результаті проведеного пошуку потенційних інвесторів жодним потенційним інвестором не було виявлено намір взяти участь у виведенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК») з ринку, Фондом було прийнято рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення ПАТ «РЕАЛ БАНК» з ринку є його ліквідація з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

З огляду на необхідність завершення Фондом повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку, з 12 травня 2014 року призупинились виплати коштів вкладникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» через відділення АТ «УкрСиббанк».

Водночас, Фонд повідомляє, що виплати коштів вкладникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» поновляться через сім днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання у даного банку банківської ліцензії та ліквідацію банку і здійснюватимуться вкладникам незалежно від строку завершення дії договору. Національний банк України зобов’язаний
прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку протягом п’яти днів з дня отримання пропозиції Фонду про ліквідацію банку.

Інформацію про дату початку виплат та банк-агент Фонду буде оголошено на офіційному сайті Фонду — www.fg.gov.ua, на сайті ПАТ «РЕАЛ БАНК» — www.real-bank.com.ua, а також буде опубліковано в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Довідкова інформація за телефоном у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні) та ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 0 800-214-014.


 

Оголошення про виплати вкладникам
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» за договорами, строк дії яких закінчився у период з 18 по 23 березня 2014 р. включно

З 06 травня 2014 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК») починає виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився з 18 по 23 березня 2014 р. включно, а також продовжуються виплати коштів за договорами, строк дії яких закінчився раніше, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів будуть здійснюватися протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі – АТ «УкрСиббанк»).

Перелік філій та відділень АТ «УкрСиббанк».

Для отримання коштів за зазначеними договорами, вкладникам необхідно звернутися до установи АТ «УкрСиббанк» з паспортом та документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно звернутися до ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Про строки та порядок виплат вкладникам, строк дії договорів яких закінчується після 23 березня 2014 року буде оголошено додатково на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб —
www.fg.gov.ua та на сайті ПАТ «РЕАЛ БАНК» — www.real-bank.com.ua.

Довідкова інформація за телефоном у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800-308-108 (дзвінки
по Україні безкоштовні) та ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 0 800-214-014.


Оголошення про виплати вкладникам
ПУБЛІЧН
ОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»
за договорами, строк дії яких закінчився
по
17 березня 2014
р. включно
та за договорами банківського
рахунку

З 01 квітня 2014 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК») починає виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився по 17 березня 2014 р.
включно, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки).
Виплати коштів будуть здійснюватися протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі – АТ «УкрСиббанк»).

Перелік філій та відділень АТ «УкрСиббанк».

Для отримання коштів за зазначеними договорами, вкладникам необхідно звернутися до установи АТ «УкрСиббанк» з паспортом та документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно звернутися до ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Про строки та порядок виплат вкладникам, строк дії договорів яких закінчується після 17 березня 2014 року буде оголошено додатково на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб —
www.fg.gov.ua та на сайті ПАТ «РЕАЛ БАНК» — www.real-bank.com.ua.

Довідкова інформація за телефоном у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800-308-108 (дзвінки
по Україні безкоштовні) та ПАТ «РЕАЛ БАНК»: 0 800-214-014.


Оголошення

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28.02.14 № 109 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014 прийнято рішення
№ 10 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14360721; МФО 351588; місцезнаходження: 61072, м. Харків, пр.-т. Леніна, 60) (далі – ПАТ «РЕАЛ БАНК»).

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «РЕАЛ БАНК» призначено провідного юрисконсульта відділу супроводження виведення
неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Кадирова Владислава Володимировича.

Тимчасову адміністрацію в ПАТ «РЕАЛ БАНК» запроваджено строком на 3 місяці з 03.03.2014 по 02.06.2014.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники ПАТ «РЕАЛ БАНК» можуть отримати свої кошти  за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами
банківського рахунку. Виплати за зазначеними договорами здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більше 200 000 гривень.

Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено додатково.

Довідкова інформація за номерами: (044) 333-35-57, 0 800-308-108 – «гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або 0 800-214-014 – контакт-центр ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
фізичних 
осіб на тимчасову адміністрацію  ПАТ «РЕАЛ БАНК»   В.В. Кадиров


 

Інформація для вкладників:

Роз’яснення для вкладників ПАТ “РЕАЛ БАНК” українською мовою 15КБ Завантажити
Роз’яснення для вкладників ПАТ “РЕАЛ БАНК” російською мовою 15КБ Завантажити
Відеоролик,
з діями вкладника у випадку віднесення банку до категорії
неплатоспроможних та початку тимчасової адміністрації
Інформаційна довідка для вкладників ПАТ “РЕАЛ БАНК” 59КБ Завантажити
Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб 307КБ Завантажити
Гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 266КБ Завантажити
Поради вкладникам 152КБ Завантажити

Годовой отчет банка за 2013 год: 2013.rar
Годовой отчет эмитента за 2013 год: 2013.doc
Отчетность за 1-й квартал 2014 года: РЕАЛ.pdf